Now showing items 1-5 of 5

 • Chladicí systémy v kabinách dopravních prostředků 

  Andrlík, Ladislav
  Předmětem této práce je formou rešerše zpracovat aktuálně používané druhy chladicích systémů ve vozidlech. V úvodu práce je krátce popsána historie klimatizace. Dále se pak práce zabývá rozdělením a popisem klimatizačních ...
 • Energetické hodnocení systémů VRF 

  Gašpár, Juraj
  Diplomová práce se věnuje VRF systémům, které se používají pro rozsáhlé komerční a administrativní budovy nebo objekty, kde je více zón s různými požadovanými parametry. Cílem je vysvětlení funkce systému a jejich hodnocení ...
 • Návrh nového chladícího okruhu 

  Albert, Tomáš
  Tato diplomová práce seznámí čtenáře s návrhem nového chladícího okruhu a jeho modernizací. Součástí je výpočet tepelného výměníku a návrh ostatních částí, jako jsou například čerpadla, nebo chladící věže. Dále se zabývá ...
 • Technika kompresorů pro chladicí zařízení 

  Perejda, Michal
  Práca je venovaná problematike kompresorov pre techniku chladenia so zameraním na priemyselné chladenie veľkých a stredných výkonov. Čitateľ získa základný prehľad o konštrukcii, pracovnom cykle, tlakových a teplotných ...
 • Vliv zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru 

  Janková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru. Cílem bylo provést výpočty dynamického chování vnitřního prostoru a na tyto zjištěná data navrhnout vzduchotechnické systémy pro odvod tepelné ...