Now showing items 1-2 of 2

  • Chladicí jednotka domácího pivovaru 

    Straka, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a užití chladu v procesu domácí výroby piva, tzv. homebrewingu. V úvodní části je popsán technologický postup výroby piva, na který navazuje návrh spilky a prostor pro ležení ...
  • Chladící jednotka pro projekt Barman 

    Kupka, Ondřej
    Cílem diplomové práce sestrojení chladící jednotky, která se stane součástí projektu Barman. Práce popisuje proces od definice požadavků, přes návrh řešení, výběr komponentů, vytvoření podkladu v podobě procesního schématu, ...