Now showing items 1-1 of 1

  • Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice 

    Janík, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá analýzou možností úvěrování ekonomických činností podnikajících fyzických osob na území České republiky. Důraz je kladen zejména na situaci v letech 2007, 2009 a 2010, na jejichž základě je ...