Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

  Ambros, Martin
  Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...
 • A CPW-fed Triple-band Antenna for WLAN and WiMAX Applications 

  Yang, X.L.; Kong, F.L.; Liu, X.L.; Song, C.Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  In this letter, a compact printed antenna fed by coplanar waveguide for triple-band is presented. The proposed antenna consists of two rectangular metallic loops in front and a slit square ring on the backside. Tri-band ...
 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Návrh anténního systému s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Jiříček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému s kruhově polarizovanou vlnou pro frekvenční pásmo 2,4GHz. Práce seznamuje s problematikou mikrovlnných antén, s přizpůsobovacími obvody a s obvody pro kruhovou polarizaci. Součástí ...
 • New Planar and Volume Versions of a Metamaterial 

  Machac, J.; Hudlicka, M.; Buchar, P.; Zehentner, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  Some characteristics of materials with negative permittivity and permeability, i.e., with a negative refrative index, known as metamaterials, are presented in this paper. Dispersion characteristics of left-handed parallel ...
 • Textilní vlnovod 

  Pelikán, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na výrobu vlnovodového filtru. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V práci je shrnuta teorie možných provedené vlnovodového filtru, použité materiály, jejich vliv a rizika při výrobě. Následně jsou, ...