Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace kooperativní teorie her pro Cournotovy oligopoly 

  Eryganov, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací kooperativní teorie her pro řešení problematiky Cournotovych oligopolů. Zpracované poznatky z oblastí teorie oligopolů a teorie her se používají k sestavení modelu popisujícího chovaní ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Dašek, Filip
  V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Dašek, Filip
  V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Smékal, Ondřej
  Algoritmy sloužící pro identifikaci a verifikaci osob pomocí rozpoznávání otisků prstů jsou již dlouhodobě rozšířeny a využívány ve forenzních aplikacích i v soukromém sektoru. Cílem této práce je seznámení se s různými ...
 • Deformačně-napěťová analýza zubu ošetřeného kořenovou inlay 

  Sláma, David
  Tato práce se zabývá dentální stomatologickou biomechanikou, konkrétně kořenovými čepy (kořenovými inlay). Tyto čepy jsou zaváděny do endodoticky ošetřeného zubního kanálku, kde jsou přilepeny pomocí cementu a následně se ...
 • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

  Václavík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...
 • Implementace mikroprocesoru AVR do obvodu FPGA 

  Hájek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá implementací jádra procesoru Atmel AVR do programovatelného hradlového pole FPGA v jazyce VHDL. Shrnuje základní architekturu procesoru a způsoby adresování v něm. V rámci práce bylo navrženo ...
 • Internal flow characteristics in Spill-return pressure-swirl atomizers 

  Malý, Milan; Sapík, Marcel; Cejpek, Ondřej; Lízal, František; Ondráček, Vladimír; Jícha, Miroslav; Jedelský, Jan (ILASS, 2019-09-04)
  The spray produced by pressure-swirl atomizers strongly depends on the character of their internal flow. Flow field inside a swirl chamber of small pressure-swirl spill-return atomizers was examined using high-speed imaging ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh jádra informačního systému pro zámečnickou firmu 

  Drápal, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jádra informačního systému pro zámečnickou firmu. Nejprve je provedena analýza současného stavu podniku. Na základě výsledků analýzy je navrhnuto pomocí nástrojů datového modelování, ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce vnitřní a dokončovací. 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 ...
 • Optimalizace jádra formy na vstřikování plastů 

  Stavárek, Václav
  Diplomová práce vznikla ve spolupráci s průmyslovým partnerem, který vyrábí elektrické komponenty pro automobilový průmysl. Tato firma se potýká s problémy často se porušujících jader v některých jejich formách na vstřikování ...
 • Porovnání možností výroby vstřikovacích forem 

  Marko, Tibor
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (2303R002), předkládá porovnání možností výroby vstřikovacích forem. Dle vybraných tří plastových dílů bude stanovena výroba jednotlivých ...
 • Porovnání technologií výroby vinutí vysokého napětí suchých transformátorů. 

  Mrajca, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií, významem, použitím, konstrukčním provedením a principem funkce transformátorů. Práce se dále zaměřuje na podrobný popis částí, ze kterých se skládá suchý výkonový transformátor, a ...
 • Použití biogenních jádrových pojiv při výrobě odlitků pro automobilový průmysl 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá slévárenskými pojivy a je úzce zaměřena na biogenní pojiva použitelná při výrobě odlitků pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je vypracován stručný přehled všech formovacích a jádrových směsí ...
 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Přístupy k zajištění jaderné bezpečnosti u reaktorů 3. generace 

  Pavlíček, Michal
  Hlavním úkolem této diplomové práce je posoudit jaderné reaktory generace III z hlediska jaderné bezpečnosti. Abychom mohli dobře porozumět bezpečnostním systémům jaderných reaktorů generace III, musíme se nejdříve seznámit ...
 • Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků 

  Holý, Ondřej
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Minařík, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením 3D modelů na jednotlivé části reprezentující významové celky (segmenty). Metoda je založena na algoritmu zpracovaném v díle Protrusion-oriented 3D Mesh Segmentation. Realizované řešení ...