Now showing items 1-8 of 8

 • 3D monitor pomocí detekce pozice hlavy 

  Zivčák, Jan
  S vývojem možností zpracování obrazu, stereoskopického zobrazení, cen webových kamer a výkonu počítačů vyvstala možnost jak znásobit zážitek uživatele během práce s 3D programy. Z obrazu z webové kamery lze odhadnout polohu ...
 • Analýza a porovnání snímků z kamery 

  Novotný, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které ...
 • Detekce dopravních značek 

  Ťapuška, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou dopravných značiek v obraze. Popisuje známe postupy, ich výhody a nevýhody. Je v nej uvedený popis implementácie systému pre detekciu dopravných značiek. V poslednej kapitole sú ...
 • Hledání objektů v obraze 

  Mišta, Petr
  Detekce objektů na základě barvy nepatří mezi standardně používané metody počítačového vidění. Existuje mnoho metod zabývajících se detekcí významných bodů, ale barevná informace byla doposud opomíjena. Cílem této diplomové ...
 • Panoramatické snímky automaticky 

  Motáček, Vladimír
  Tato práce se zabývá automatickým skládáním panoramatických snímků. Snímky nemusí být pořízeny pouze v horizontálním směru ani nemusí být seřazeny. Využívá základních technik jako detekce bodů v  obraze Harrisovým rohovým ...
 • Spojování obrazů podle tvaru hran 

  Gorgol, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která na základě vytvořené množiny dílků „puzzle“ složí dle tvaru jejich hran původní obraz. Tato aplikace je vytvořena pomocí programu Matlab. Práce také popisuje ...
 • Spojování obrazů podle tvaru hran 

  Gorgol, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která na základě vytvořené množiny dílků „puzzle“ složí dle tvaru jejich hran původní obraz. Tato aplikace je vytvořena pomocí programu Matlab. Práce také popisuje ...
 • Statický model scény 

  Sikora, Jan
  Práce se zabývá různými metodami detekce pozadí a s tím související detekcí pohybu ve scéně. Je postupováno od nejjednodušších metod k složitějším. U každé jsou zhodnoceny možnosti použití, její nedostatky. V úvodu jsou ...