Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. 

    Klabačková, Kateřina
    Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti EXPONO, a.s. Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů, systematického pozorování a analýzy ...
  • Uplatnění personálního marketingu v obchodní společnosti 

    Škorpilová, Andrea
    Tato diplomová práce se zabývá uplatněním personálního marketingu ve společnosti. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se uplatnění marketingu v oblasti HR. V druhé, praktické části práce jsou ...