Now showing items 1-2 of 2

  • Audit Committee Attributes and the Reporting Timeliness of Listed Nigerian Firms 

    Odjaremu, Gloria Okeoghene; Jeroh, Edirin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
    Purpose of the article: This study appraised the extent to which audit committee attributes influence the reporting timeliness of listed Nigerian firms. In this light, firm level secondary data were sourced from the ...
  • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

    Mokhova, Natalia
    Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...