Now showing items 1-1 of 1

  • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

    Doležalová, Eva
    Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...