Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza zdanění neziskové organizace 

  Janeková, Jana
  Predmetom bakalárskej práce je analýza zdanenia neziskovej organizácie. Práca obsahuje zoznam tabuliek, obrázkov a príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám. V tejto kapitole sa zaoberám charakteristikou ...
 • Daně v mezinárodní silniční přepravě zboží 

  Jiříčková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku daní v mezinárodní silniční přepravě zboží. Práce vysvětluje základních pojmy a vybrané daně, které jsou relevantní z pohledu mezinárodní silniční přepravy zboží. V první části ...
 • Daňová optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Hnát, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá daní z příjmu právnických osob a zákonné možnosti úspory na dani z příjmu ve vybrané společnosti. V teoretické části se zabývám právní úpravou zdanění právnických osob, dále pojmy sloužící ...
 • Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

  Kyselková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na daňovou optimalizaci v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku u vybraných podnikatelských subjektů. V analytické části jsou představeny obchodní společnosti a uvedeny jednotlivé ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Plevová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na přeměny obchodních společností, které jsou zakotveny v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Teoretická část se věnuje jak jednotlivým přeměnám obchodních ...
 • Harmonizace přímých daní v Evropské unii 

  Ženatová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace přímých a nepřímých daní v rámci Evropské unie a to především historickým vývojem, současným stavem a možným dalším vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním ...
 • Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU 

  Hřebíčková, Jana
  V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo ...
 • Komparace zdaňování příjmů právnických osob v ČR a v Rakousku 

  Palčák, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na komparáciu Českej republiky a Rakúska, z hľadiska dani s príjmu právnických osôb. Práca je bližšie orientovaná na obchodné spoločnosti, z hľadiska daní, vyššie uvedených krajín. Obsahuje ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Čurillová, Miriam
  Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Kunášková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru. Poskytuje přehled povinností zaměstnavatele souvisejících se zaměstnáváním nových zaměstnanců a analyzuje ...
 • Účetní a daňové aspekty řízení územních samosprávných celků 

  Kupková, Petra
  Diplomová práce se zabývá účetní a daňovou problematikou územních samosprávných celků, za účelem vytvoření metodických postupů a pokynů, na základě praktického příkladu ve vybrané obci. Územní samosprávný celek je představen ...
 • Vliv změn občanského zákoníku a jejich daňový dopad na neziskové organizace 

  Librová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá transformací občanského sdružení do jedné z nově vzniklých právních forem, které zavádí nový občanský zákoník. Pro účely rozhodnutí, kterou z právních forem zvolit, je nutné provést analýzy ...
 • Zdaňování vybrané kategorie příjmů - návrhy a doporučení 

  Ubrová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů ve vybrané společnosti. Jedná se o snahu snížit daňovou povinnost v oblasti příjmů právnických osob za pomocí daňových odpočtů na výzkum a vývoj. V první části práce dochází ...