Now showing items 1-8 of 8

 • Corporate Social Responsibility and Performance of Nigerian Quoted Firms: An Empirical Study 

  Okolie, Ugo Chuks; Igbini, Daniel Mevayerore (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: To examines the effect of corporate social responsibility on performance of Nigerian quoted firms. Methodology/methods: The study applies the survey research method, carrying out a crosssectional ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost ABC, a.s. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretická východiska. Zabývá se pojmy jako jsou např. etika, morálka, společenská odpovědnost firem a etické kodexy. V další části se věnuje konkrétní společnosti, analýze ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Pokles životní úrovně preseniorské (55-65 let) a seniorské (65+) generace a faktory, které je ovlivňují 

  Durkáč, Ondřej
  Seniorská politika státu je z velké části zaměřena na aktivní život seniorů (např. Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). Od tohoto nasměrování se obecně očekává delší setrvání seniorů ...
 • Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací 

  Grocholová, Anna
  Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska ...
 • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

  Andrlová, Zuzana
  Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...