Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Plachá, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti NEPA, spol. s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmu výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Ovčačík, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout konkurenční strategii firmě Styrotrade, a. s. Práce je rozdělena na tři segmenty: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části je představena firma a literární zdroje, ...
 • Návrh strategie rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy 

  Hořáková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy v Brně. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti strategie a konkurenceschopnosti. Na základě ...
 • Návrhy marketingové strategie firmy 

  Trtílková, Lucie
  Tato diplomová práce konkrétně rozebírá metody propagace výrobků, význam marketingového oddělení ve firmě a způsoby měření efektivnosti propagace. Dále analyzuje dosavadní marketingovou strukturu společnosti Tescan, s.r.o. ...
 • Podnikatelský záměr stavebního podniku se zaměřením na dřevostavby 

  Grossmann, Jiří
  Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie proveditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou ...
 • Posun k servisně orientované ekonomice a jeho dopad na strategii firmy 

  Šmerda, Jiří
  Práce představuje v širším kontextu paradigmata servisně orientované ekonomiky a ukazuje jejich vliv na podnikové a firemní strategie. Pokouší se dát dohromady tradiční modely podnikových a firemních strategií s nově ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Tamajka, Lukáš
  Diplomová práca navrhuje podnikateľský plán pre ďalší rozvoj existujúceho podniku „i-Studio s.r.o“. Skúma príležitosti v už prevádzkovanom odbore a snaží sa navrhnúť projekt, ktorý by prispel k väčšej ziskovosti, k rozšíreniu ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Duchoň, Karel
  Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou. Charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci společnosti Semperflex s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na obecné charakteristiky strategické analýzy a způsoby ...
 • Volba informační strategie nového elektronického obchodu 

  Slunečko, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou nového elektronického obchodu a volbou jeho informační strategie. Zvolené řešení podpoří dosažení vytyčených firemních cílů za pomoci efektivnějšího využití informačních technologií.