Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Vladíková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu ...
 • Zavedení účinného systému HACCP ve firmě Cutisin s.r.o. 

  Hájková, Marcela
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí systému HACCP jako vhodného způsobu řešení vzniklé reklamace. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve firmě Cutisin s.r.o. Projektová část obsahuje ...