Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza dat z DNA čipů 

  Vogel, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať technológiu a analýzu komplementárnych DNA čipov. Predstavené sú niektoré algoritmy využívané pri analýze. Podrobnejšie sa venuje problematike zhlukovania dát, predovšetkým rozoberá ...
 • Channel Capacity Enhancement by Pattern Controlled Handset Antenna 

  Arai, H.; Ohno, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper presents a radiation pattern controlled antenna for handset terminals to reduce the correlation coefficient between antennas and enhance the channel capacity in MIMO applications. A pair of small inverted-F ...
 • Charakteristiky statistické vazby 

  Janda, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami statistické vazby mezi náhodnými veličinami a jejich praktickým využitím v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na výčet a popis statistických vazeb. Dále je zde popsán ...
 • Korelační koeficienty a oblasti jejich použití 

  Rudžík, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi korelačných koeficientov a ich vlastnosťami v závislosti od rozloženia dát. Teoretická časť práce obsahuje definície jednotlivých typov korelačných koeficientov a testov ...
 • Metody lokalizace zajímavých bodů u proudové analýzy 

  Vaněk, Stanislav
  V současnosti je zapotřebí klást na kryptografická zařízení stále větší nároky kvůli narůstajícímu počtu zneužití. Z tohoto důvodu je nutné znát principy zabezpečení a jejich nedostatky. Tato práce se zabývá metodou ...
 • Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu 

  Šarman, Jan
  Práce se zabývá problematikou plně pravděpodobnostního návrhu plošného základu. V první části práce je popsán deterministický a plně pravděpodobnostní návrh. Následně jsou obě metody aplikovány na zadané úloze. Závěrem ...
 • Průzkum tržní orientace našich firem 

  Vlasová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením tržní orientace high-tech firem ve městě Brně, měřením vlivu tržní orientace na podnikový výkon, zjištěním vazby mezi tržní orientací a podnikovým výkonem u daných firem a posouzení logické ...
 • Texturní analýza oftalmologických snímků 

  Kaňka, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením programu pro texturní analýzu snímků retinální oblasti pomocí statistické metody co-occurrence matrices jako možnou alternativu detekce poškození sítnice glaukomem. Glaukomové onemocnění bez ...
 • Využití prostředků inverzní analýzy spolehlivosti při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí 

  Lipowczan, Martin
  Podstatou předložené bakalářské práce je aplikace metodiky a prostředků inverzní analýzy při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí. Prvním krokem bylo seznámení se s pravděpodobnostním návrhem a posouzením ...