Now showing items 1-2 of 2

  • Convective heat transfer inside planar solar collectors 

    Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2020-12-09)
    There is a permanent interest in improving the construction and thermal properties of the planar solar collectors. Minimizing the heat losses of the collectors and improving their energy gains are some of the relevant ...
  • Šumový generátor 

    Pospíšil, Miroslav
    Předmětem této bakalářské práce „Šumový generátor“ je návrh a sestrojení šumového generátoru. První část práce je zaměřena na popis náhodných signálů. V druhé části jsou obvodové realizace šumových generátorů. Ve třetí ...