Now showing items 1-2 of 2

  • Influence of Stereoscopic Camera System Alignment Error on the Accuracy of 3D Reconstruction 

    Bolecek, L.; Ricny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
    The article deals with the influence of inaccurate rotation of cameras in camera system alignment on 3D reconstruction accuracy. The accuracy of the all three spatial coordinates is analyzed for two alignments (setups) of ...
  • Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů 

    Boleček, Libor
    Disertační práce se zabývá vybranými partiemi digitální fotogrammetrie. V první části práce je definované téma a popsán současný stav poznání. V následujících kapitolách jsou postupně řešeny čtyři dílčí navzájem navazující ...