Now showing items 1-8 of 8

 • Finanční a ekonomické hodnocení projektů silniční infrastruktury 

  Truhlíková, Monika
  Diplomová práce se zaobírá finanční a ekonomickou analýzou projektu silniční infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných investic. Dále popisuje metody hodnocení veřejných ...
 • Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu 

  Tetourová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik investičního projektu. V první části práce je teoreticky zpracovaná problematika hodnocení efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů, především ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti veřejného investičního projektu 

  Maděránek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejných investičních projektů. První část práce je zaměřená na vysvětlení základních pojmů, analýzu proveditelnosti a zdroje financování ve veřejném ...
 • Návrh software pro nákladovou analýzu investičních záměrů 

  Vrátná, Magdaléna
  Bakalářská práce, na základě teoretických poznatků o metodách a postupech hodnocení efektivnosti investic, zpracovává nákladovou analýzu veřejného projektu s názvem „Okružní křižovatka Napoleon“ a „Přeložka ul. Frýdecké“. ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Bergerová, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti projektu. Jedná se o projekt dostavby v odvětví sportu, rekreace, turistiky a cykloturistiky. Teoretická část je zahájena kapitolou, která popisuje témata spojená ...
 • Studie proveditelnosi veřejných stavebních projektů 

  Holaková, Veronika
  Tato práce byla napsána za účelem přiblížení problematiky studie proveditelnosti, jakožto hodnotícího dokumentu veřejných projektů a její dnešní vytváření v praxi. V teoretické části jsou vysvětleny jak veřejné projekty, ...
 • Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 

  Kroulíková, Anna
  Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, finanční a manažerské informace pro kvalifikované ...
 • Získávání dotací z fondů EU 

  Dvorská, Věra
  Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...