Now showing items 1-10 of 10

 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace - řízení nákladů 

  Eliáš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je analyzování řízení nákladu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části práce je vysvětlení problematiky, seznámení s klíčovými klíčové ...
 • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

  Beránek, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Vanáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se bude zabývat analýzou bodu zvratu ve firmě ACHP Mstětice, a. s. Na základě hodnocení ekonomické situace podniku pomocí analýzy bodu zvratu podám návrh na zlepšení ekonomické situace dané společnosti. ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky investorem 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a realizaci stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části jsou uvedeny nástroje projektového řízení, které jsou životně důležité pro dokončení stavebního díla. Jedná se ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Vondálová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá režijními náklady ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na náklady a jejich druhy, na řízení nákladů ve stavebním podniku a jeho režijní náklady. V praktické části je ...
 • Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku 

  Janků, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá řízením nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. Porovnává reálné náklady na strojohodinu, které firmy vynakládají na provoz strojů vůči vypočítaným nákladům, jež se snaží obsáhnout všechny ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Rybníčková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů a zhodnocení současného stavu řízení nákladů společnosti LITAS s. r. o. Teoretická část objasňuje problematiku nákladů a kalkulace. Vlastní práce zahrnuje představení ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Kostlánová, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. Nejdříve jsou představena teoretická východiska z oblasti nákladů a jejich efektivního řízení, která jsou podkladem pro praktickou část. V té jsou teoretické poznatky aplikovány ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku pomocí manažerského účetnictví 

  Procházka, Tomáš
  Tématem diplomové práce je „Řízení nákladů ve stavebním podniku pomocí manažerského účetnictví.“ Jejím cílem definovat manažerské účetnictví a poukázat na jeho možnosti v rámci řízení nákladů. Práce se dělí na teoretickou ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Feldová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...