Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a vyhodnocení nákladů autobusové linky regionální dopravy 

  Rypák, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a vyhodnotením prevádzkových nákladov autobusovej linky č. 107 s dôrazom na náklady na pohonné hmoty. V prvej časti sa venuje histórií a vzniku autobusovej dopravy, založeniu vybranej ...
 • Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů 

  Kervitcer, Marek; Janda, Lukáš; Tichomirov, Vladimír; Bečkovský, David (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V příspěvku se autoři zaměřují na ekonomické zhodnocení nákladů na stavební úpravy plochých střech. Ekonomické zhodnocení popisují na dvou metodických postupech. Konkrétně v příspěvku srovnávají standardní metodu, zahrnující ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku 

  Sláma, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku. Nejprve jsou sepsána teoretická východiska, která budou podkladem pro další část práce, která se zaměřuje na analýzu vnitřního a ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Valentová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá sledováním nákladů a jejich snižováním v konkrétním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které je nutné znát při řešení problematiky řízení nákladů. Na základě praktické ...
 • Využití reverzních elektronických aukcí ve stavebnictví na Slovensku 

  Chadima, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu využívání reverzních aukcí ve stavebnictví na Slovensku. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, typy a účastníci elektronických aukcí. Dále jsou zde podrobně zpracovány ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku 

  Moravec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou ...