Now showing items 1-4 of 4

 • Kalkulace nákladů jako východisko tvorby rozpočtů ve vybrané firmě 

  Pittermannová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení kalkulací a rozpočtů v konkrétním podniku. Specifikuje typy kalkulací a strukturu nákladů v kalkulacích na základě zpracované analýzy nákladů v bakalářské práci. Dále definuje rozpočty, ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Chodelka, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kalkulácie nákladov vybraných produktov výrobkového portfólia v konkrétnom podniku a taktiež analýzou súčasného spôsobu kalkulácie nákladov vyrábaných produktov v tejto spoločnosti. ...
 • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

  Žundálek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...
 • Studie kalkulačního systému v inženýrské organizaci 

  Műller, Tomáš
  Cílem diplomové práce je analýza a návrh zlepšení stávající metodiky kalkulace na zakázky v inženýrské organizaci. Teoretické část práce je věnována vysvětlení pojmů nákladové druhy, členění nákladů dále obsahuje přehled ...