Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska 

  Šmídová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Weiser, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu nového docházkového systému ZŠ Vejrostova. V práci je nejdříve vysvětlena specifika teoretických poznatků dané ...