Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení tržní hodnoty podniku 

    Richtig, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Na základě provedené analýzy okolního prostředí a finanční analýzy podniku je navržen finanční plán a ocenění společnosti metodou ...
  • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

    Mašterová, Lucie
    Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...