Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza výrobních procesů a návrh na jejich zlepšení 

  Linhart, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou konkrétní operace ve výrobním procesu v organizaci, zaměřené na textilní výrobu. V teoretické části je popsána samotná výroba a textilní průmysl, kalkulace a hodnocení investic. V ...
 • Efektivní správa firemních vozidel 

  Šudák, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy osobních, užitkových a nákladních automobilů ve vlastnictví firem. Jejím účelem je, u vybraných podnikatelských subjektů, ale i z obecného hlediska, odhalit možné chyby v ...
 • Inteligentní kniha jízd 

  Holuša, Václav
  Tématem této práce je návrh a vytvoření aplikace - Inteligentní knihy jízd - sloužící k uživatelsky přívětivému zobrazení historie jízd služebních vozidel. Současně mohou být data podrobena analýze pro zjištění překračování ...
 • Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska 

  Šmídová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. ...
 • Studie výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Štenclová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na oblasti logistiky a řízení zásob ve výrobním podniku, které jsou důležitou součástí podnikatelské činnosti. Předmětem práce je analýza činností spojených s materiálovým tokem. Teoretická část ...