Now showing items 1-6 of 6

 • Marketingová komunikace 

  Filipová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Holding Brno-export s.r.o. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové komunikace firmy, zabývající se především nákupu ...
 • Marketingová komunikace internetového obchodu 

  Všetulová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou v marketingové komunikaci internetového obchodu Coffee Dream, která je realizována na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Italmarket Slovakia a.s. 

  Bortelová, Slavomíra
  Práca analyzuje súčasné marketingové prostredie spoločnosti Italmarket Slovakia a.s.. Na základe analýzy navrhuje stratégiu rozšírenia ponuky služieb, ktorou by získala nových zákazníkov, zvýšila spokojnosť súčasných ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bambuchová, Lucie
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části ...
 • Standardizace procesu nakupování 

  Skácel, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá standardizací vztahu zákazník - dodavatel z pohledu nakupování produktů v prostředí automobilového průmyslu. V práci jsou specifikovány požadavky zákazníka na dodavatele plastových dílů. ...
 • Věrnostní program jako nástroj pro zefektivnění prodeje 

  Hrstka, Jiří
  Diplomová práce je návrhem věrnostního programu maloobchodní firmy s potravinami, sloužícímu jako nástroj pro budování vztahů se zákazníky a potenciálu pro tvorbu konkurenční výhody. K tomu, aby návrh byl co možná nejlépe ...