Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...