Now showing items 1-17 of 17

 • Aretace posuvného zastřešení bazénu 

  Sedláček, Jan
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti ...
 • Design protézy dolní končetiny pro děti 

  Malátková, Hana
  Tématem této diplomové práce je design protézy dolní končetiny pro děti. Práce se zabý¬vá vlastním návrhem designu transtibiální protézy pro děti, která splňuje základní tech¬nické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem ...
 • Lokalizace výztuže v prvcích železobetonové konstrukce 

  Fusek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nedestruktivními metodami hledání výztuže v železobetonových konstrukcích za využití elektromagnetických indikátorů. V teoretické části práce jsou popsány metody diagnostiky výztuže, možnosti ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů do obráběcího procesu rotační součásti "víko" 

  Prokop, Karel
  V této bakalářské práci je zpracován rozbor součásti víko a návrh na její výrobu. Do výroby jsou začleněny konvenční nástroje následně srovnané s druhou variantou výroby pomocí nástroje EcoCut. Pro obě varianty je vypracován ...
 • Návrh konstrukčního řešení aretace bazénového zastřešení 

  Machýček, David
  Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá možnostmi zakrytí či zastřešení vodní hladiny bazénu. Po uvedení možností zakrytí bazénu je proveden rozbor efektivnosti bazénového zastřešení a nalezeny hlavní pozitiva ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Gerlichová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek u zvoleného podnikatele. Specifikuje základní teoretické poznatky z pohledu právního, účetního, daňového a ekonomického. V analytické části ...
 • Návrh technologie výroby pro zvolenou rotační součást 

  Urbánek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rotační součásti, zpracování výrobní dokumentace včetně volby nástrojů, způsobu upínání obrobku v obráběcím stroji a programování soustružnických obráběcích CNC strojů, včetně programu ...
 • Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi 

  Nemec, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu krytu pre USB zásuvku umiestnenú v stene, umožňujúcu nabíjanie mobilných zariadení bez použitia adaptéru. Teoretická časť práce sa zaoberá aditívnou technológiou Rapid Prototyping a ...
 • Nové metody zvyšování výkonu obráběcích nástrojů 

  Janák, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o metódach, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov. Prvá časť je základný prehľad delenia obrábacích nástrojov a nástrojových materiálov. Druhá časť je zameraná na všeobecné vplyvy, ktoré ...
 • Penzion - jízdárna 

  Latochová, Marcela
  Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci ...
 • Redesign čtečky čipů 

  Kusyn, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na redesign čtečky čipů karťuší (zásobníků) s filamentem pro 3D tiskárnu. Práce se zabývá analýzou současného trhu a původního krytu čtečky, aplikací základních technických a ergonomických ...
 • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

  Calábek, Daniel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...
 • Technologie výroby víka pro klimatizaci 

  Doležal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá plošným tvářením, se zaměřením na základní práci tažení, jako je lemování. Cílem práce je návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka klimatizace ze zadaného plechu. Byl proveden experiment k ...
 • Výroba krytu 

  Dymák, Petr
  Kryt je součástka používaná k zakrytí ložiska motoru. Materiál, použitý pro jeho výrobu, je ocel 11 320. Z možných technologií pro výrobu byla zvolena jako nejvhodnější metoda konvenčního tažení bez ztenčení stěny. Pro ...
 • Výroba krytu vzduchového filtru 

  Procházka, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vzduchového filtru. Součást má válcový tvar s kruhovým prolisem a dírou ve dně. Je vyráběná z ocelového plechu 11 320 tloušťky 1 mm. S přihlédnutím k sérii 20 000 kusů ročně, byla vybrána ...