Now showing items 1-11 of 11

 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Pelčák, Vlastimil
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Hluk, centrum: záchrana lichtenštejnského dvora 

  Bartoš, Roman
  Oživení historického dvora v prostředí maloměsta. Práce se zabývá problémem začlenění opuštěné struktury v centru města do jeho organismu. Studie zahrnuje urbanistický, architektonický i stavařský pohled na věc.
 • LABORARTORY BRNO 

  Petrík, Marek
  V centru města Brna je již v současnosti galerií dostatek, proto jsem ve své studii splnil 30% výstavních ploch ze závazného zadání a ve zbytku se dále zabýval řešením, které by mohlo pomoci podhoubí brněnského umění. Jak ...
 • Mezera v Brně 

  Remutová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá dostavbou proluky v centru Brna na Zelném trhu. Hlavním úkolem bylo najít vhodný program pro budovu. Dalším důležitým faktorem, která ovlivnila návrh byla velikost proluky a její možnosti využití. ...
 • Mobilní aplikace: kde pracovat mimo kancelář 

  Buchtová, Yveta
  Narůstá trend práce odkudkoli. Více lidí využívá možnost pracovat z kavárny, čajovny, coworkingového centra a lidé na volné noze se scházejí ve městě se svými klienty. Každý z těchto lidí má na pracovní prostředí vlastní ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Leitmannová, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá spracovaním architektonickej štúdie mestského bloku v plánovanej novej Južnej štvrti pri rieke Svratke. Projekt naväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť územnú urbanistickú ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Nedbalová, Monika
  Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. ...
 • Nová synagoga Opava 

  Bartošová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Opavě. Řešené územíje vymezeno na místě bývalé synagogy nedaleko centra města za dnesuž neexistujícími městskými hradbami, jak bylo pro lokaci židovských obcí typické. Na ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Lyzhanov, Iurii
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavební fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská závěrečná práce, která dále pokračuje do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace ...
 • Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec 

  Grünwald, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby. Projekt vychází z architektonické studie, jež byla vypracována v letním semestru roku 2019 v ...
 • Polyfunkční dům Brno, Líšeň 

  Popovská, Michaela
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno – Líšeň. Projekt navazuje na architektonickou studii, zpracovanou ve druhém ročníku v rámci předmětu AG033 - „Ateliérová tvorba 3“, a ...