Now showing items 1-2 of 2

  • Modernizace zemědělského objektu 

    Seifert, Jan
    Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané lokalitě. Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na ...
  • Rekonstrukce zemědělského areálu 

    Brach, Jaroslav
    Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí bude prodejna stavebnin s ...