Now showing items 1-11 of 11

 • Distribuované generování hesel pomocí pravděpodobnostních gramatik 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá procesom lámania hesiel, popisom existujúcich útokov a generovania hesiel na základe pravdepodobnostnej gramatiky. Táto gramatika sa dá použiť na útok, ktorý funguje na základe trénovania nad existujúcim ...
 • Luštění substitučních šifer v klasické kryptografii 

  Kulich, Martin
  Práce uvádí programový nástroj pro automatické luštění monoalfabetických substitučních šifer s využitím slovníkového útoku. Vychází z již uvedených řešení pro anglický jazyk, které však měly omezení na vlastnosti šifrového ...
 • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

  Novák, Jan
  Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství 

  Korec, Tomáš
  Táto práce se zabývá implementací ochrany softwaru před reverzním inženýrstvím pro Linux v rámci projektu Lissom. Ochrana se skládá ze tří úrovní. První úroveň tvoří metody detekující nástroje, které umožňují aplikaci metod ...
 • Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství 

  Korvas, Pavol
  Tato práce se zabývá seznámením se se zpětným inženýrstvím, způsoby jeho použití a zneužití v praxi a seznámením se s existujícími nástroji na ochranu softwaru a s nástroji projektu Lissom. Zaměřuje se také na analýzu ...
 • Optimalizace technologie výroby voskových modelů ve firmě Fimes 

  Žuja, Jaroslav
  Tato práce má za úkol zhodnotit v současné době používanou voskovou směs a porovnat ji s vlastnostmi nově zakoupených voskových směsí. Dále má zhodnotit, zdali se na kvalitě projevuje „převařovaná vosková směs‘‘, která se ...
 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Smíšená konstrukce administrativní budovy 

  Fiala, Adam
  Diplomová práce se zabývá analýzou konstrukce z betonu a zdiva. V programu postaveném na metodě konečných prvků byl sestaven model zahrnující nelineární chování zdiva. Na základě výsledků z tohoto modelu byly vyhodnoceny ...
 • Svařování rotorových materiálů 

  Richter, Tomáš
  Diplomová práce s názvem Svařování rotorových materiálů řeší hodnocení parametrů svařování pomocí numerické simulace v programu SYSWELD a Visual - WELD. Základní žárupevný materiál 23 CrMoNiWV 8-8 je svařován elektrickým ...
 • Zdokonalení pravděpodobnostních metod pro lámání hesel 

  Lištiak, Filip
  Táto práca sa zaoberá lámaním hesiel pomocou pravdepodobnostných bezkontextových gramatík, konkrétne nástrojom PCFG Cracker. Cieľom práce je návrh a implementácia zdokonalení tohto nástroja, ktoré zredukujú veľkosť výstupných ...