Now showing items 1-14 of 14

 • Design poloprofesionálního šicího stroje 

  Jakubec, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na design poloprofesionálneho šijacieho stroja s ohľadom na potreby krajčírov - živnostníkov a mikropodnikov. Cieľom dizajnu je priniesť nové ergonomické a atraktívne tvarové riešenie šijacieho ...
 • Len len 

  Sádecká, Lucia
  Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...
 • Mezi kontextem a řemeslem 

  Kocmanová, Martina
  Hlavním tématem mé práce je řemeslnost v současném umění. Její realizace spočívá v otevření dílny pro studenty FaVU v budově fakulty na Údolní pod názvem DÍLNA MARTINY pro FaVU. Zde organizuji workshopy technik, jež jsem ...
 • Návrh změn marketingového mixu pro obnovu rodinného podniku 

  Maděra, Jonáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis reality sledovaného (rodinného) podniku, nalezení, vymezení a formulování chyb a nedostatků, kterého se v praxi dopouští, a odhalení jeho slabých míst. Představuje specifickou oblast ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žůrková, Lenka
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového ...
 • Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů 

  Konopková, Jiřina
  Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, ...
 • Uniform 

  Sádecká, Lucia
  Bakalársky projekt sa zameriava na fenomén časopisu Burda style, ktorý už vyše 50 rokov sprostredkuváva svojim čitateľom strihy odevov spolu s postupmi, tipmi a trikmi. Umožňuje tak čitateľovi zaplniť šatník aktuálnimi ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Michálková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Gürtlerová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob, především na příjmy ze živnosti. Cílem práce je porovnání výhodnosti uplatnění různých druhů výdajů a optimalizace daňové zátěže poplatníka. V práci je ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Chadimová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňové zátěže poplatníků podnikajících na základě živnostenského oprávnění s odlišnou výší příjmů, ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Křížová, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se živnostenského podnikání, daně z příjmů a ...
 • Zdaňování příjmů ze živností 

  Damborská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňového zatížení živnostníků s odlišnou výší příjmů, přičemž důraz je kladen ...