Now showing items 1-18 of 18

 • Hala pro sklenářskou výrobu 

  Kelar, Petr
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové haly pro sklenářskou výrobu. Půdorysné rozměry jsou 9,24 m x 24,51 m. Jako základní materiál je použita ocel S355. Z konstrukčního hlediska příčné vazby se jedná o ...
 • Jeřábová dráha pro překladiště kontejnerů v Moravském Krumlově 

  Robotka, David
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce venkovní jeřábové dráhy pro mostový jeřáb sloužící k manipulaci s kontejnery. Konstrukce je umístěna v Moravském Krumlově. Na jeřábové dráze pojíždí mostový ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Ocelová konstrukce haly 

  Kerouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce výrobní jednolodní haly s rozpětím 30 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly 9,3 m. V hale jsou navrženy dva mostové jeřáby a nosnosti 50 t a 32 t. Konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Kačírek, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh jednolodní ocelové konstrukce průmyslové haly v oblasti Jablonné nad Orlicí o půdorysných rozměrech 63x30m a výšky konstrukce 15,0m. V objektu jsou osazeny dva mostové jeřáby nosnosti 32/8t ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly 

  Kábrt, Michal
  Předmětem bakalářské práce bylo provést statický a konstrukční návrh ocelové nosné konstrukce dvoulodní výrobní haly obdélníkového půdorysu o celkové šířce 36 m, tj. se stejnými rozpětími obou lodí 2 x 18 m, a celkové délce ...
 • Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Holec, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 30 m, délce 82 m a výšce skladebné konzoly 7,5 m. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 20 t. Hlavní konstrukční materiál je ocel ...
 • Ocelová výrobní hala 

  Vystavěl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce dvojlodní průmyslové haly. Stavba bude umístěna v Brodku u Prostějova poblíž sjezdu z dálnice D46. Půdorysné rozměry budou přibližně 36x36 metrů, světlá výška od podlahy po ...
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Průmyslová budova 

  Kočí, Petr
  Bakalářská práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 24 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly jeřábů 8,7 m. V budově jsou navrženy ...
 • Průmyslová hala 

  Jílek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové haly v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 30 m, délky 84 m a výšce odpovídající skladebné výšce konzoly 9,0 m. V hale jsou ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Filipu, Martina
  Diplomová práce se v úvodu zabývá vlastnostmi betonu a uvádí do problematiky stavebně technického průzkumu. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Vícelodní průmyslová hala 

  Hrabovská, Kristýna
  Cílem práce je navrhnout dvě varianty řešení nosné ocelové konstrukce vícelodní průmyslové haly ve Slavkově u Brna. V jedné z lodí bude umístěn mostový jeřáb o nosnosti 12,5 tun. Objekt je dvoulodní se sedlovou střechou o ...
 • Výrobní hala 

  Beran, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové nosné konstrukce výrobní haly. Příčný rozměr haly je 21,00 m, podélný rozměr je 70,00 m, výška haly je 17,56 m. Jako hlavní nosný materiál je použita ocel S355. Nosnou ...
 • Výrobní hala 

  Londa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 18 m, délky 63 m a výšce odpovídající skladebné výšce konzoly 6,6 m. V průmyslové budově ...
 • Zesílení nosných částí výrobní haly 

  Čížová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zesílením nosných částí výrobní haly v Drásově. V první části je řešena stávající únosnost konstrukce. Dalším krokem je návrh variant zesílení nevyhovujících sloupů a krátké konzoly. Sloupy a ...