Now showing items 1-11 of 11

 • Dvounosníkový skříňový mostový jeřáb 

  Vlachovič, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Tento jeřáb má rozpětí mostu 20 metrů, rozvor 3,15 metrů a výšku zdvihu 7 metrů. Diplomová práce se zabývá ručním výpočtem skříňového ...
 • Mostový jeřáb - návrh jeřábové kočky 

  Brzobohatý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 200 t. Hlavním cílem práce jsou návrhy a výpočty vybraných součástí mechanismu zdvihu a součástí se zdvihem bezprostředně souvisejících. ...
 • Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t 

  Bartušek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t 

  Bláha, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu o nosnosti 32 t. Hlavní cíl práce je návrh a výpočet vybraných součástí pojezdového mechanismu a součástí bezprostředně souvisejících. ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t 

  Bohdálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu o požadované nosnosti 32 t a pojezdové rychlosti 25 mmin^(-1) . Hlavním cílem je návrh pojezdového mechanismu skládajícího se ...
 • Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t 

  Bartušek, Filip
  Diplomová práce se zabývá některými částmi mostového magnetového jeřábu o jmenovité nosnosti 15 tun. Tento jeřáb je určen pro provoz v ocelárně k manipulaci se sochory pomocí magnetů zavěšených na traverze. Tato práce je ...
 • Průmyslová hala 

  Forman, Radek
  Skladová a výrobní dvoulodní hala s nosnou ocelovou konstrukcí a tepelně izolačním pláštěm, o rozpětí 36 m a délce 72 m. Součástí haly jsou dva mostové jeřáby o nosnosti 32t a 40t. Hlavní nosná konstrukce je řešena jako ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 8 t 

  Marek, Vlastimil
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu dílenského mostového jeřábu o nosnosti 8 000 kg. Práce obsahuje rešerši v současnosti vyráběných jeřábových koček, podrobný výpočet zdvihového mechanismu a dále ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 10000 kg / M5 

  Drábík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 10 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši dnes vyráběných jeřábových koček a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty ...