Now showing items 1-3 of 3

 • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

  Důrek, Milan
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...
 • Výroba ozubeného pastorku 

  Svozilová, Lucie
  Bakalářská práce uvádí návrh technologického postupu výroby kuželového ozubeného kola, jehož polotovarem je ocelová tyč materiálu 12 050. Na základě literární studie a následných výpočtů je navrženo tříoperační kování v ...
 • Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny 

  Vraštiak, Michal
  Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen ...