Now showing items 1-6 of 6

 • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

  Smékal, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základního principu stirlingova motoru, konstrukčních variant a součástí, které zajišťují chod motoru a také popis použití v praxi. Hlavní náplní je konstrukční analýza mechanismu zajišťujícího ...
 • Namáhání ojnice v multi-body systému 

  Malinský, Marek
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...
 • Návrh dvoudobého motoru 

  Kalenda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na návrh a konstrukci motocyklového dvoudobého zážehového motoru. Tento jednoválcový motor o zdvihovém objemu 50 ccm vychází z geometrie skutečného motoru společnosti Blata o zdvihovém objemu 40 ccm. ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 225 kW 

  Bauza, Erik
  Obsahom práce je spracovanie výpočtového návrhu a konštrukčného riešenia piestu pre štvordobý zážihový preplňovaný motor o výkone 225 kW. Práca sa zameriava na návrh základných rozmerov motora, kžukového mechanizmu a ...
 • Píst zážehového motoru na CNG o výkonu 140 kW 

  Hrouzek, Jan
  Diplomová práce se zabývá pístem pro upravený motor 1.4 TSI od koncernu Volkswagen. Je proveden výpočet kinematiky a silového působení klikového mechanismu motoru pro otáčky 6071 min-1 v programu Mathcad Prime. Dále práce ...
 • Píst zážehového přeplňovaného motoru 2.0L 

  Kusyn, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na řešení konstrukčního návrhu pístu pro přeplňovanou verzi motoru Honda K20A2, s důrazem na snížení boční síly působící na píst. Jsou zde uvedeny metody a na jejich základě také konstrukční ...