Now showing items 1-2 of 2

  • Historický vývoj a moderní trendy bezpečnostních prvků osobních automobilů 

    Máčala, Stanislav
    V mé bakalářské práci se zaměřuji na bezpečnost u osobních automobilů. Je zde krátce shrnuta historie, dále se zabývám aktivními a pasivními prvky bezpečnosti. Jedna kapitola je věnována komfortním systémům. Jsou zde také ...
  • Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd 

    Kasanický, Gustáv; Vertaľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
    Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be store in airbag unit, how long and what frequency ...