Now showing items 1-15 of 15

 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Stará, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení pojmů kreativita a inovace v podnikání. Zabývá se metodami, které mohou vést k rozvoji tvořivosti tak, aby návrhy a inovační nápady vedly ke zvyšování hodnoty pro zákazníka a rozvoji ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Kožinová, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na témata kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části se zabývá vymezením pojmů, vztahy mezi nimi, a doporučeními pro použití v praxi. Praktický projekt je zaměřen na analýzu ...
 • Kreativní centrum v bývalé káznici? 

  Štefková, Barbora
  Kreativní centrum v bývalé káznici? Diplomová práce by měla odpovědět na otázky: Má Brno potenciál pro vznik kreativního centra? Jaké mají (brněnští) kreativci potřeby? Jak by kreativní centrum mohlo fungovat? Je objekt ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Bukatovič, Tomáš
  Objekt je inspirován internetovým fenoménem zvaný crowdfunding. Kdokoli kdo dokáže veřejnost zaujmout svou vizí, má možnost realizovat zde svůj projekt. Ať už se jedná o umělecký prvek nebo techniku. nápady se stávají ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Macková, Eliška
  Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně ...
 • Návod na umění 

  Šindelářová, Alice
  Prací shrnuji myšlenky týkají se lidské kreativity, touhy tvořit a výtvarně se vyjadřovat. Sleduji kreativitu v mé rodině. Osobně jsem se setkala se všemy příslušníky nejbližší rodiny a společně jsme tvořili. Poté jsem ...
 • Návrh zlepšení práce managerů 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopnosti a jejich důležitosti v současném podnikatelském prostředí. Zjišťuje úroveň klíčových kompetencí manažerů v ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Kuchařová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na kvalitativní kreativní metodu mentálního mapování. V teoretické části vymezuje také pojmy kreativity a kvalitativního výzkumu, které jsou spojené s mentálními mapami. V praktické části je ...
 • Profesionalita manažerů 

  Kostolanský, Petr
  Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopností a dovedností denní potřeby. Obsahuje návody, doporučení a prostředky ke zvýšení efektivity práce manažera ...
 • Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků 

  Žižlavský, Ondřej
  Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity ...
 • Původ kreativní ekonomiky včetně demonstraci vlivu na hospodářský rozvoj 

  Kloudová, Jitka; Ondřej Chwaszcz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study presents the comprehensive theoretical framework of a new growth theory called “creative economy”. Recently, more and more of awareness is given to the creativity. Actually, the European ...
 • Stimulace tvůrčí invence v manažerské práci 

  Slabíková, Silvie
  Diplomová práce je se zabývá vhodným stimulováním kreativity v práci s lidmi. Zabývá se problémy, které souvisi se stimulací tvůrčí invence v manažerské práci. Metody a možnosti rozvoje kreativity v práci manažera. Obsahuje ...
 • Tvorivosť v procese prezentácie architektonického dedičstva 

  Petrášová, Silvia (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Experts have been wondering to what extent the work of architects in monument restoration requires creativity and whether this task must be appointed to architects. There is also a conflict between monument preservation ...