Now showing items 1-4 of 4

 • Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod 

  Režňáková, Mária; Jedlička, Jaromír (Mendel University Press, 2010-07-25)
  Cílem článku je zdůraznit nutnost hledání netradičních přístupů ke klasifikaci podniků podle rizika vzniku platební neschopnosti a prezentovat výsledky třídění podniků s použitím metod shlukové analýzy.
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Sobotka, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dodavatelských úvěrů a to především rizikem spojeným s jejich poskytováním. Stěžejní částí této práce je vytvoření modelu, který hodnotí úroveň dodavatelského rizika, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Abrahamová, Monika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku finanční situace společnosti. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení finanční situace společnosti. Dále práce provádí praktické zhodnocení finančního ...