Now showing items 1-15 of 15

 • Dynamic Impact Modeling as a Road Transport Crisis Management Support Tool 

  Řehák, David; Radimský, Michal; Hromada, Martin; Dvořák, Zdeněk (MDPI AG, 2019-03-28)
  Crisis management must provide data to allow for real-time decision-making. Accurate data is especially needed to minimize the risk of critical infrastructure failure. Research into the possible impacts of critical ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Možnosti a potřeby využívání informačních a počítačových technologií v integrovaném záchranném systému 

  Milošic, Tomáš
  Tato práce popisuje a rozebírá zásadní teoretické i praktické problémy využívání informačních a počítačových technologií a analyzuje současný stav možností předávání informací a dat k mimořádným situacím směrem k nasazovaným ...
 • Návrh optimalizace procesů komplexní obnovy elektráren 

  Melicheríková, Pavla
  Bakalářská práce obsahuje návrh pro optimalizaci procesů tvorby projektu komplexní obnovy tepelné elektrárny ve střední firmě, jež se zabývá zejména inženýrskou činností a zprostředkováním výroby v oblastech povrchové těžby ...
 • Podnikatelský záměr 

  Schwarcová, Kristína
  Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému : Návrh na založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som spoločnosť s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V ...
 • Postavení Policie ČR v systému krizového řízení 

  Bednářová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému ...
 • Procesní inženýrství jako možný model učícího se podniku ve znalostní ekonomice 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vývojové trendy procesního inženýrství jako projektové disciplíny. Zabývá se především systémovou analýzou a modelováním současných technologických možností vymezených systémů v ...
 • Rizika krizové komunikace 

  Vintr, Miroslav
  Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem ...
 • Souvislosti rizik v dnešní společnosti 

  Novák, Jaromír; Prukner, Vítězslav (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti ...
 • Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability provází problematikou hospodaření společností v době krize. Je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a praktickou. ...
 • Stavební zakázka a současná hospodářská situace 

  Šumichrastová, Ivana
  Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie súčasnej hospodárskej situácie a jej vplyv na stavebníctvo na Slovensku a Česku v krízových rokoch. Ďalšou časťou je zanalyzovanie vybraného stavebného podniku v kritickom období. ...
 • Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení 

  Žák, Michal
  Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů krizového řízení. Mezinárodní ...
 • Systémový postup havarijního plánování 

  Skupová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá systémovým postupem havarijního plánování. Podrobně studuje vnitřní a vnější havarijní plány. Zabývá se také vhodnými metodami analýzy rizika průmyslových havárií. Součástí práce je návrh ...
 • Trading tools for SME´s in "hard times" 

  Koleňák, Jiří; Milichovský, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose In the last couple of years the world economic growth is getting slower, the share markets are strongly falling down and former confirmed, global players are crushing. This fact has hard impact on nearly all companies ...
 • Význam tísňových linek pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva 

  Obadalová, Kristýna
  Pro bakalářskou práci byla zpracována rozsáhlá literární rešerše, jak z domácích, tak i zahraničních literárních zdrojů. Použité literární zdroje jsou v bakalářské práci důsledně citovány. Bakalářská práce se zabývá významem ...