Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza prodejnosti vozidel 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení nabídek 

  Galina, Michal
  Diplomová práce popisuje proces výběru a vyhodnocení nabídek na trhu realit. Cílem práce je výběr vhodného bytu pro klienty realitní společnosti M&M reality holding a.s. na základě stanovených kritérií a jejich vah za ...
 • Kolové nakladače nosnosti 700 až 2500 kg - kritická přehledová studie 

  Peterka, Jaroslav
  Práce se zabývá kolovými nakladači, řeší jejich konstrukci a hledá nejoptimálnější stroj. Pro nalezení optimálního stroje práce obsahuje tabulky s parametry strojů, ve kterých je uvedeno 218 modelů od 26 výrobců. Modely ...
 • Národní cena České republiky za jakost. 

  Dočekal, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s podstatou soutěže „Národní cena České republiky za jakost“ a jejím působením na organizaci a její okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první pojednává o faktických ...
 • Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách 

  Tesařová, Zdeňka
  V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z ...
 • Technická analýza životnosti trubního materiálu ze šedé litiny 

  Kozelský, Jiří
  Disertační práce popisuje technickou analýzu trubního materiálu ze šedé litiny, která je vypracována na základě dobových podkladů a norem. Z technické analýzy je navržena metodika k určování technického stavu a teoretické ...
 • Vícekriteriální hodnocení protipovodňových opatření 

  Hala, Mario
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením protipovodňových opatření, pomocí vícekri-teriální analýzy, navrhnutých podniky Povodí Moravy a Odry. Součástí práce je také obecné vyjádření vícekriteriální analýzy a popis jednotlivých ...
 • Vyhodnocení nabídek pomocí fuzzy logiky 

  Paulová, Martina
  Táto diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením ponúk pomocou fuzzy logiky. Popisuje metódy a postup tvorby modelu. Cieľom je vytvoriť rozhodovací model, ktorý zjednoduší klientovi rozhodovanie medzi viacerými nehnuteľnosťami.
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

  Novák, Patrik
  Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...
 • Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy 

  Kotrla, Jakub
  Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Balada, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje problematice využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku a je zaměřena na zjišťování bonity klienta pro poskytnutí úvěru. Je zde využita fuzzy logika, expertní ...
 • Zhodnocení investiční činnosti v obci 

  Jakubíček, Radim
  Bakalářská práce se zabývá tématem investiční činnosti v obci, konkrétně jejím zhodnocením. Popisuje veřejnou správu v ČR a možné zdroje financování, včetně dotační politiky České republiky a Evropské unie. Stručně rozebírá ...