Now showing items 1-2 of 2

  • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

    Horáková, Pavla
    Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
  • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

    Kubica, Roman
    Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...