Now showing items 1-2 of 2

  • Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch 

    Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Štegnerová, Kateřina (Gruppo Italiano Frattura, 2014-10-31)
    The aim of the paper is to estimate a value of the critical applied stress for a crack initiation from a sharp V-notch tip. The classical approach of the linear elastic fracture mechanics (LELM) was generalized, because ...
  • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

    Nevřalová, Jana
    Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...