Now showing items 1-8 of 8

 • IMAP proxy pro POP3 poštu 

  Kružliak, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sťahovaním elektronickej pošty z POP3 serverov a jej následnou organizáciou na jediný účet IMAP servera. Taktiež študuje možnosti nastavenia a konfigurácie IMAP serverov v prostredí operačného ...
 • Multicast v IP sieťach 

  Petrovský, Peter
  Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...
 • Předpověď počasí na základě různých zdrojů 

  Hořák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá předpovědí počasí prostřednictvím umělé neuronové sítě s algoritmem učení zpětného šíření chyby. Předpověď je založená na datech získaných z volně dostupných služeb nabízejících informace o počasí. ...
 • Vizualizace polohy senzorových jednotek 

  Hulanský, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezdrôtovými senzorovými sieťami pracujúci s protokolom IPv6. Vysvetľuje principy komunikácie u bezdrôtových senzorových sietí, a pomocou dodaných senzorových jednotiek je vytvorená takáto ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Hornický, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitorování časových odezev síťových služeb. Práce popisuje základní techniky využívané při takovém monitorování a podrobně popisuje aktivní monitorování. ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Bubeník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro sledování odezev sítě a služeb. Práce se věnuje dvěma způsobům sledování odezev, aktivnímu a pasivnímu. Aktivní způsob simuluje reálné požadavky ...
 • Získávání dat z HTML stránek 

  Komenda, Tomáš
  Práce popisuje možnosti tvorby aplikací pro získávání a pozdější sledování textových dat z HTML stránek. Zabývá se lexikální a syntaktickou analýzou jazyka HTML. Charakterizuje možnosti filtrace a uchovávání dat. Dále se ...