Now showing items 1-8 of 8

 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce řeší problematiku lokalizace řečníka v prostoru pomocí mikrofonního pole. Cílem této práce je nastudovat algoritmy pro lokalizaci řečníka v prostoru a experimenty s těmito algoritmy. Problém určování TDOA jsem ...
 • Beam Footprint Detection and Tracking for Non-cooperative Bistatic SAR 

  Yan, F.; Chang, W.; Li, X.; Zhang, Q. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  In non-cooperative bistatic synthetic aperture radar (SAR), the position of transmitter’s beam footprint should be detected and tracked in real-time to perform beam synchronization. Theoretical analysis shows that ...
 • Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone 

  Richter, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení na měření vzdálenosti pomocí ozvěny. Zaměřuje se na testování komponent zařízení a výběr signálu s vhodnými parametry pro měření. První částí práce je vyhodnocení ...
 • Hodnocení míry mentální zátěže za použití mozkové konektivity 

  Doležalová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím EEG dat pro výpočet mozkové konektivity a vytvořením klasifikátoru mentální zátěže. Nejdříve je popsán teoretický základ EEG, následně jsou rozebrány některé metody pro určení mozkové konektivity. ...
 • Tvorba laboratorních úloh do anglické verze předmětu Analýza signálů a soustav 

  Doleček, Josef
  Bakalářská práce popisuje základní operace se signály a pomocí názorných ukázek v programu Matlab má tyto operace přiblížit studentům předmětu CASS (Signals and Systems Analysis). V teorii jsou popsány poznatky o spojitých ...
 • Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků 

  Vrbenský, Andrej
  Práce shrnuje část problematiky stereoskopie a popisuje nejrozšířenejší metody na hledání korespondujících objeků ve dvojici stereo snímků. Zaměřuje se hlavně na metody hledání vzoru, založených na porovnávání intenzit. ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů 

  Pacas, Ondrej
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením čtyř interaktivních nástrojů pro podporu výuky zpracování signálů. Cílem práce je vytvořit aplikace které budou vizuálně interpretovat jednotlivé metody zpracování signálů. Toto zahrnuje ...
 • Zajištění přesnosti stereozpracování obrazu 

  Kuník, Oliver
  Táto práca sa zaoberá možnosťami spresnenia výsledkov spracovania stereoobrazu a skúma spôsoby jeho stabilizácie. Navrhuje postup stabilizácie stereozáznamu vzhľadom na určenú referenčnú stereosnímku pre udržanie snímok v ...