Now showing items 1-3 of 3

 • Android vs Bada 

  Obořil, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním mobilních platforem Samsung bada a Google Android, a to zejména z hlediska vývoje nativních aplikací. Srovnávány jsou možnosti nativních aplikací, vývojové nástroje a podpora grafiky ...
 • Nástroj pro podporu obchodních procesů na mobilních platformách 

  Svoboda, Roman
  Náplní této diplomové práce je návrh nástroje pro podporu obchodních procesů na mobilních platformách. Práce se zabývá problematikou systémů Enterprise Resource Planning, dále synchronizací databází a možnostmi bezpečného ...
 • Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace 

  Adamček, Ľubomír
  Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne ...