Now showing items 1-1 of 1

  • Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany 

    Charvátová, Marie
    Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany je navržena vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení center obcí Těšany a Moutnice, zvýšení bezpečnosti jízdy v obci a zvýšení plynulosti dopravy. Součástí diplomové práce je ...