Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu 

    Foldyna, David
    Cílem této bakalářské práce je nastínit základní principy davových mechanismů a statické a dynamické vlastnosti skupiny osob. Dále možnosti využití počítačových agentních modelů pro simulaci pohybu davu a jejich vlastní ...