Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

    Hurník, Štěpán
    Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky drcení přírodních materiálů a recyklace stavebních odpadů pomocí mobilních drtících zařízení. V první části práce je samotný popis drtičů a rozdílů mezi nimi. Dále následuje ...
  • Štěpkovač dřeva - efektivita 

    Šulák, Petr
    Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače na klestí. V teoretické části se věnuji mechanickým vlastnostem zpracovávaného materiálu. Dále uvádím jednotlivé druhy štěpkovačů a drtičů. V praktické části jsou základní ...