Now showing items 1-10 of 10

 • Bezpečné kryptografické algoritmy 

  Zbránek, Lukáš
  V této práci jsou popsány současné kryptografické algoritmy, porovnání jejich vlastností, silné a slabé stránky a vhodné případy použití jednotlivých algoritmů. Hlavními tématy jsou bezpečnost algoritmů, jejich chyby, ...
 • Bezpečné kryptografické algoritmy 

  Mahdal, Jakub
  Práce podává přehled historického i moderního světa kryptografických metod a postupů, zhodnocuje aktuální stav vývoje kryptografie a kryptografických algoritmů, které jsou používány v dnešních aplikacích. Popisuje a ...
 • Demonstrátor šifrátoru z Lego Technic 

  Jančík, Jakub
  Bakalářská práce primárně pojednává o mechanickém šifrování. Hlavním úkolem práce bylo sestavení demonstrátoru šifrátoru za použití stavebnice LEGO Technic, umožňující polyalfabetické substituční šifrování. Teoretická část ...
 • Lineární kryptoanalýza 

  Kopko, Jan
  Tato práce se zaobírá jedním z možných útoků na blokové šifry, lineární kryptoanalýzou. V úvodě je popsán všeobecní tvar substitučně-permutační (blokové) šifry, taktéž konkrétní šifra, na které bude lineární kryptoanalýza ...
 • Portál pro podporu výuky kryptografie 

  Forman, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vybudování webového portálu pro prezentaci základních kryptografických algoritmů. Ty budou nejprve vysvětleny po teoretické stránce a následně demonstrovány pomocí skriptů. Součástí projektu je ...
 • Postranní kanály v kryptografii 

  Budík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou postranních kanálu v kryptografii. Úvodní část popisuje základní členění oboru kryptologie. Dále jsou zmíněné požadavky na kryptografický systém z hlediska bezpečnosti. V další kapitole ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografie 

  Stančík, Peter
  Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. ...
 • Výkonnostní testy kryptografických algoritmů 

  Pospíšil, Karel
  Bakalářské práce se zabývá rozborem jednotlivých kryptografických algoritmů, které se využívají při zabezpečování komunikace. První část je věnována symetrickým kryptografickým algoritmům, asymetrickým kryptografickým ...
 • Webová aplikace pro vizualizaci kryptografických protokolů 

  Ryšavá, Pavla
  Práce se zabývá vytvořením interaktivní webové aplikace pro substituční šifry a jejich interaktivní kryptoanalýzu. V práci je implementováno šest šifer a zástupci monoalfabetických šifer jsou Caesarova šifra, Atbaš a ...
 • Zabezpečení uložených dat na pevném disku počítače 

  Polášková, Markéta
  Tato práce se věnuje zabezpečení uložených dat na pevném disku počítače a to pomocí šifrování. První část práce vysvětluje základními pojmy kryptografie a popisuje zmínky o ní v historií. V dalších kapitolách se tato práce ...