Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Bezpečnostní analýza karet Mifare Classic 

  Bobčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je studium bezpečnosti chytrých, bezkontaktních karet MIFARE Classic a analýza rizik spojených s jejich využíváním. Popisuje jednotlivé známé zranitelnosti v návrhu těchto karet a jejich šifrovacího ...
 • Distribuovaný systém kryptoanalýzy 

  Vašek, Jiří
  Tato práce by měla seznámit čtenáře se základním rozdělením paralelních výpočtů a popisem distribuovaných systémů. Dále je zaměřena na rozdělení kryptografický útoků. Měla by sloužit jako teoretický základ pro návrh ...
 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Mikulka, Jiří
  Tato práce podává přehled historických i moderních metod a postupů využívaných v kryptografii. Popisuje a zhodnocuje šifry, které byly používány od samotných počátků šifrování informací až po šifry používané v dnešní době. ...
 • Kryptografické metody zabezpečení dat 

  Miloš, Jiří
  Bakalářská práce na téma Kryptografické metody zabezpečení dat sestává ze tří částí. V první části jsou rozvedeny obecné teoretické principy, kterých se v této oblasti využívá. Dále jsou zde zmíněny soudobé i historické ...
 • Návrh hardwarového šifrovacího modulu 

  Bayer, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice kryptografických systémů a šifrovacích algoritmů, u nichž je rozebráno, jak fungují, kde se využívají a jak se implementují v praxi. V první kapitole jsou uvedeny základní ...
 • Odolnost AES proti časovací analýze 

  Ondruš, Juraj
  Táto práca sa zaoberá rozborom možnosti použitia útoku časovou analýzou proti šifrovaciemu algoritmu AES. V práci je uvedená nutná teória implementácie algoritmu Rijndael, ktorý bol zvolený ako AES. Pre tento typ útoku je ...
 • Útoky postranními kanály 

  Popovský, Michal
  V současné době je velmi obtížné v reálném čase prolomit používané kryptografické algoritmy. Klasická kryptoanalýza je založena pouze na hledání slabin v matematické struktuře algoritmu. Podstatná změna této vědy nastala ...