Now showing items 1-20 of 101

 • Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii 

  Trchalíková, Jana
  Eliptické křivky jsou rovinné křivky, jejíž body vyhovují Weierstrassově rovnici. Jejich hlavní využití je v kryptografii, kde představují důležitý nástroj k tvorbě těžko rozluštitelných kódů bez znalosti klíče, který je ...
 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Anonymous Authentication for Smartcards 

  Hajny, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The paper presents an innovative solution in the field of RFID (Radio-Frequency IDentification) smartcard authentication. Currently the smartcards are used for many purposes - e.g. employee identification, library cards, ...
 • Aplikace pro elektronický podpis a časové razítko 

  Remiaš, Miroslav
  Internet všeobecně poskytuje nezabezpečené přenosové médium. Se zvýšenou popularitou internetu se dostávají do popředí i otázky týkající se bezpečnostní problematiky. Bez algoritmů ověřování pravosti identity by si kdokoliv ...
 • Aplikace pro programovatelné čipové karty 

  Broda, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou bezpečné atributové autentizace, která klade vysoký důraz na ochranu soukromí a digitální identity. Dále je v teoretické části pojednáváno o čipových kartách ...
 • Atributová autentizace 

  Chwastková, Šárka
  Tato práce se zabývá systémy pro atributovou autentizaci. Popisuje obecně aktuální atributové systémy, jejich entity a vlastnosti. Práce se zaměřuje podrobněji na atributový systém Identity Mixer. Průběh komunikace ...
 • Autentizace a autorizace uživatele v počítačových sítích nové generace 

  Přibyl, Radek
  Tato práce popisuje způsoby autentizace a autorizace uživatele pomocí důvěryhodného serveru. Je zde rozebrán systém Kerberos, který slouží jako inspirace při návrhu vlastního autentizačního schéma. Na konkrétním příkladu ...
 • Autentizace pomocí tokenu 

  Loviška, Martin
  Práca sa zaoberá možnosťami autentizácie pomocou bezpečnostného tokena do konzole linuxu a webovej aplikácie. Teoretická časť sa venuje základom kryptografie, najmä algo- ritmami asymetrickej kryptografie. Všeobecne popisuje ...
 • Autentizace v inteligentních sítích 

  Janáč, Richard
  Táto práca sa zaoberá možnosťami autentizácie servisných technikov pre zariadenia siete Smart Grid. Cieľom bolo vybrať najvhodnejší typ autentizácie bezpečnostným tokenom. Preto sme rozobrali základy kryptografie a rozobrali ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Automatická detekce použité kryptografie v kódu 

  Mička, Richard
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej detekcie použitej kryptografie zo strojového kódu programu. Analýza použitej kryptografie u neznámej vzorky programu si v súčasnosti vyžaduje veľké manuálne úsilie. ...
 • Bezpečená komunikace mezi data loggerem a databazovým serverem 

  Ferek, Matúš
  Táto práca je zameraná na analýzu bezpečnostných rizík pri prenose dát v sieti Internet a navrhnutie niekoľkých možných riešení zabezpečenia komunikácie medzi jednotkou zberu dát a serverom pre spracovanie dát. Výsledkom ...
 • Bezpečné kryptografické algoritmy 

  Mahdal, Jakub
  Práce podává přehled historického i moderního světa kryptografických metod a postupů, zhodnocuje aktuální stav vývoje kryptografie a kryptografických algoritmů, které jsou používány v dnešních aplikacích. Popisuje a ...
 • Bezpečné uložení šifrovacích a autentizačních klíčů 

  Šulič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možností bezpečného uloženia šifrovacích a autentizačných kľúčov na PC, ako aj na zariadeniach využívaných v internete vecí. Ďalej popisuje funkcionalitu a úroveň kryptografickej ...
 • Bezpečnost IoT 

  Hanzlíček, Martin
  Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením ...
 • Burzovní aplikace pro systém Android 

  Balaževič, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať android aplikáciu ktorá bude zobrazovať pa- rametre kryptomien, technické indikátory a bude predikovať cenu na základe moderných technológii strojového učenia. Okrem zobrazenia ...
 • Části webové stránky šifrované pomocí GPG 

  Matějka, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat způsob zabezpečení citlivých dat na veřejných serverech nebo serverech třetích stran. Práce se zabývá implementací rozšíření pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, které bude ...
 • Datová komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy 

  Kubínová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá tématy datových standardů ve zdravotnictví, národního zdravotního informačního systému a národních zdravotních registrů. Součástí práce je analýza zabezpečení citlivých pacientských dat při ...
 • Datová síť pro smart grid v energetice 

  Durkoš, Michal
  Elektrické siete, ako ich poznáme, sú bez výraznejšej zmeny dlhé roky. S nárastom obyvateľstva rastie aj dopyt po elektrickej energie, čo vyúsťuje do vyššej potreby jej tvorby. Väčší ohľad sa berie aj na ekológiu a využitie ...
 • Decentralizovaný komunikační nástroj s garancí anonymity 

  Legéň, Michal
  V poslednom čase sa do popredia čím viac dostáva otázka zabezpečenia anonymity komunikujúcich strán. Použitím rôznych nástrojov je možné totiž v počítačovej sieti monitorovať činnosť užívateľov, s čím súvisí strata súkromia. ...